Best Services
  • Free Install
  • Free Support
  • Update Lifetime
  • Quick Responses

1,2,3! KREDIT

POGOJI:

- znesek kredit: min. 250 € do max: 2.500,00 €,
- ročnost: do 3 leta,
- prvi polog: minimalno 10,00 % od zneska kredita preko POS terminala z Maestro kartico,
- kredit se odplačuje preko trajnega naloga na TRR,
- polog se lahko plača samo z bančno kartico.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

- osebni dokument in davčna številka,
- bančna Maestro kartica,
- zadnja plačilna lista / pokojninski odrezek,
- zadnji bančni izpisek (original ali potrdilo banke o prilivih na TTR),
- znesek na Plačilni listi / odrezku ZPIZ-a in znesek nakazila na bančnem izpisku se MORAJO UJEMATI.

KDO LAHKO PRIDOBI 1,2,3 ! KREDIT

- državljan R. Slovenije s stalnim bivališčem v R. Sloveniji,
- polnoletna zaposlena oseba ali upokojenec, oseba na porodniškem dopustu,
- imetnik TR. In Maestro kartice,
- zadnja neto plača oz. pokojnina mora biti izkazana vsaj v višini minimalne neto plače (trenutno: 603,32 €),
- prilivi na bančnem izpisku iz naslova plače oz. pokojnine v zadnjem mesecu pred odobritvijo kredit mora biti izkazan vsaj v višini minimalne neto plače.

 

INFORMATIVNI IZRAČUNI: 

Znesek
računa
Plačilo
preko
POS-a
DobaVišina
kredita
StroškiSkupni
znesek
odplačila
AnuitetaFiksna
obrestna
mera
EOM
1.000,00100,001 leto940,9640,96979,6881,647,5%15,10%
2.000,00200,001 leto1878,8478,841.956,12163,017,5%14,78%